Testområder

I MapField indgår både validerings- og demonstrationsområder. I valideringsområderne tester vi de udviklede metoder i MapField mod lange tidsserier af måledata. I demonstrationsområderne viser vi potentialet med MapField metoderne i forhold til at udvælge og placere virkemidler (som fx efterafgrøder, minivådområder mv.) optimalt i landskabet som skal reducere N i vandmiljøet.

  

Valideringsområder

Vi tester om de udviklede metoder i MapField kan give tilstrækkelig detaljerede oplysninger om de hydrogeologiske strukturer og geokemiske processer i undergrunden som er nødvendigt for at kunne modellere vand- og N-transporten med en tilstrækkelig høj sikkerhed.

Læs mere om valideringsområder.

Sandy or loamy soils shown in a map over Denmark.

Demonstrationsområder

På baggrund af viden fra valideringsområderne afprøver vi i udvalgte demonstrationsområder hele MapField konceptet samtidig med, at vi inddrager relevante lokale interessenter. Interessentinddragelsen er vigtig, fordi målet med MapField konceptet er at udvælge og placere virkemidler (som fx efterafgrøder, minivådområder mv.) optimalt i landskabet, så de så effektivt som muligt kan nedbringe landbrugets tab af næringsstoffer til vandmiljøet.

Læs mere om Demonstrationsområderne.