• Nyt koncept for kortlægning

    Læs om konceptet for kortlægning af marker til målrettet regulering af kvælstofanvendelse i landbruget

Velkommen til MapField – Field-scale mapping for targeted N-regulation and management

I forskningsprojektet MapField har forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug samarbejdet om at udvikle innovative miljøteknologier, der skulle være med til at beskytte det danske grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening samtidig med, at der blev skabt bedre produktionsvilkår for landbruget.

MapField har kortlagt undergrundens beskaffenhed ned til få meters nøjagtighed, som er afgørende for præcise forudsigelser af vandets og kvælstoffets (N) vej og omsætning fra den enkelte mark.

Projektet er afsluttet og stod på fra 2018 til 2022. GEUS ledte projektet og Innovationsfonden støttede det med 18.9 mio. DKK.

Nyheder om Mapfield