Kontaktpersoner og partnere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Kontaktperson: Projektleder, Seniorforsker Birgitte Hansen: bgh@geus.dk

www.geus.dk

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet:

Kontaktperson: Co-projektleder og lektor Anders Vest Christiansen: anders.vest@geo.au.dk

Institut for Geoscience

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet:

Kontakt person: Lektor Jakob Juul Larsen: jjl@eng.au.dk

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet:

Kontaktperson: Professor Tommy Dalgaard: tommy.dalgaard@agro.au.dk

Institut for Agroøkologi

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet:

Kontakt person: Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen: gbm@bios.au.dk

Institut for Bioscience

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet:

Kontaktperson: Lektor Brian H. Jacobsen: brian@ifro.ku.dk

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Institut for Virksomhedsledelse, BSS, Aarhus Universitet:

Kontaktperson:  Adjunkt Stefan Schaper: stefan.schaper@mgmt.au.dk

Institut for Virksomhedsledelse, BSS

Landbrug & Fødevarer (SEGES)

Kontaktperson: Afdelingsleder Irene Asta Wiborg: iaw@seges.dk

Landbrug & Fødevarer (SEGES)

Aarhus GeoSoftware (AGS)

Kontaktperson: Direktør Toke Højbjerg Søltoft: toke@aarhusgeosoftware.dk

Aarhus GeoSoftware (AGS)

NIRAS

Contact person: Head of department Torben Bach: torb@niras.dk

https://www.niras.com/ 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen (MST)

Kontaktperson: Kontorchef Peter Kaarup: pekje@mst.dk

Miljøstyrelsen

Region Midtjylland

Kontaktperson: Chefkonsulent Flemming Jørgensen: flemming.joergensen@ru.rm.dk

Region Midtjylland

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Kontaktperson: Konsulent Ulrik Ryssel Albertsen: ura@frinet.dk

Foreningen af Rådgivende Ingeniører