Kontaktpersoner og partnere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Kontaktperson: Projektleder, Seniorforsker Birgitte Hansen: [email protected]

www.geus.dk

Institut for Geoscience, Aarhus Universitet:

Kontaktperson: Co-projektleder og lektor Anders Vest Christiansen: [email protected]

Institut for Geoscience

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet:

Kontakt person: Lektor Jakob Juul Larsen: [email protected]

Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet:

Kontaktperson: Professor Tommy Dalgaard: [email protected]

Institut for Agroøkologi

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet:

Kontakt person: Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen: [email protected]

Institut for Bioscience

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet:

Kontaktperson: Lektor Brian H. Jacobsen: [email protected]

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Institut for Virksomhedsledelse, BSS, Aarhus Universitet:

Kontaktperson:  Adjunkt Stefan Schaper: [email protected]

Institut for Virksomhedsledelse, BSS

Landbrug & Fødevarer (SEGES)

Kontaktperson: Afdelingsleder Irene Asta Wiborg: [email protected]

Landbrug & Fødevarer (SEGES)

Aarhus GeoSoftware (AGS)

Kontaktperson: Direktør Toke Højbjerg Søltoft: [email protected]

Aarhus GeoSoftware (AGS)

NIRAS

Contact person: Head of department Torben Bach: [email protected]

https://www.niras.com/ 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen (MST)

Kontaktperson: Kontorchef Peter Kaarup: [email protected]

Miljøstyrelsen

Region Midtjylland

Kontaktperson: Chefkonsulent Flemming Jørgensen: [email protected]

Region Midtjylland

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI

Kontaktperson: Konsulent Ulrik Ryssel Albertsen: [email protected]

Foreningen af Rådgivende Ingeniører