The project

MapField er et Innovationsfondsprojekt med deltagelse fra GEUS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Miljøstyrelsen, SEGES, Aarhus Geosoftware, NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Projektet ledes af GEUS og har et samlet budget på ca. 30 mio. kr., heraf har Innovationsfonden investeret ca. 19 mio. kr. Projektet løber over godt 3 år og forventes afsluttet i slutningen af 2021.

 

Visionen

Visionen i MapField er at udvikle innovative miljøteknologier, der kan anvendes til intelligent miljøregulering af kvælstofforvaltningen i landbruget. Den genererede viden i MapField er vigtig og afgørende for at kunne målrette N-reguleringen af dansk landbrug mere i forhold til den lokale undergrundsbeskaffenhed, som der senest er udtrykt enighed om i en politisk aftale fra 2018. MapFields teknologier vil sikre miljømæssig bæredygtig udvikling af den danske landbrugsproduktion, sådan at EU’s miljødirektiver kan opfyldes.