Seneste forskning fra Mapfield om udvikling af koncepter og viden til mere målrettet kvælstofregulering i landbruget er nu tilgængelig

Publiceret 08-03-2024

Vores seneste forskning om udvikling af koncepter og viden til mere målrettet kvælstofregulering i landbruget er netop blevet offentliggjort i en videnskabelig artikel i Nature tidsskriftet Scientific Reports.

Læs den videnskabelige artikel her.

 

Resumé

Globalt udgør fødevareproduktionen for en stadigt voksende befolkning en velkendt trussel mod miljøet på grund af tab af overskydende reaktivt nitrogen (N) fra landbruget.

Siden 1980'erne har mange lande i den globale nord, såsom Danmark, succesfuldt bekæmpet N-forurening i vandmiljøet gennem regulering og indførelse af nationale landbrugsforanstaltninger med én størrelse passer til alle. På trods af denne succes er yderligere reduktion af N-belastningen påkrævet for at opfylde kravene i EU's vanddirektiver, og implementering af yderligere målrettet N-regulering af landbruget er videnskabeligt og politisk blevet fundet at være vejen frem. I denne artikel præsenterer vi en omfattende konceptualisering for at gøre fremtidig målrettet N-regulering vellykket både miljømæssigt og økonomisk. Konceptet fokuserer på, hvordan og hvor man skal etablere detaljerede kort over grundvandsdenitrifikationspotentialet (N-retention) i områder som Danmark, der er dækket af kvartære aflejringer. Kvartære aflejringer er udbredte i mange dele af verden og har ofte meget komplekse geologiske og geokemiske arkitekturer. Vi viser, at denne underjordiske kompleksitet resulterer i store lokale forskelle i grundvands-N-retention. Prioritering af de mest komplekse områder til implementering af det nye koncept kan være en omkostningseffektiv måde at opnå lavere N-påvirkning på vandmiljøet.

 

 

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning