Særnummer i Vand og Jord om MapField projektets resultater

Publiceret 24-11-2022

Det sidste nye nummer af Vand & Jord er et særnummer om MapField projektets resultater. 

Dette nu afsluttede Innovationsfondsprojekt har handlet om at udvikle teknologier og koncepter for modellering af N-retention for grundvandet på lille skala. Denne viden er vigtig til udviklingen af omkostningseffektiv målrettet kvælstofregulering af landbruget.

Stor tak til medforfattere og samarbejdspartnere i MapField!

Læs mere her.

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning