Invitation til MapField konference

Publiceret 05-07-2022

Vær med til den afsluttende konference for Innovationsfondsprojektet MapField

Til konferencen vil MapField-deltagere fra GEUS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Miljøstyrelsen, SEGES, Aarhus Geosoftware, NIRAS, Region Midtjylland og Foreningen af Rådgivende Ingeniører fortælle om nye spændende teknologier, koncepter og resultater.

I vil høre om ny og vigtig viden om kvælstofretentionen i grundvandet til brug i en mere målrettet kvælstofregulering af dansk landbrug.

Der vil også være fokus på muligheder og planer for kvælstofretentionskort og kvælstofregulering på nationalt niveau, og der vil være rig mulighed for diskussion undervejs på konferencen.

Program

 

9:30 – 10:00: Kaffe og ankomst

10:00 – 10.20: Velkomst og introduktion/ Birgitte Hansen (GEUS)

 

Nye metoder til kortlægning af undergrunden:

10:20 – 11:00: Detaljeret kortlægning af undergrunden:
• tTEM geofysiske undersøgelser og detaljeret geologisk tolkning/ Anders Vest (AU Geoscience)
• Geokemiske undersøgelser fra centrale boringer og omsætning af nitrat / Birgitte Hansen (GEUS)

11:00 – 11.40: Modellering af vand – og kvælstoftransport i undergrunden
• N-MAP modellerings-konceptet/ Anders Vest (AU Geoscience)
• N-udvaskning og usikkerhed/Gitte Blicher-Mathiesen (AU Ecoscience)
• Hydrologisk modellering og produktion af N-retentionskort på markniveau /Rasmus Rumph (AU Ecoscience)

11.40 – 12:10: Pitch 1 (3 min foredrag)

12.10 – 13:00: Frokost

 

Anvendelse af de nye detaljerede N-retentionskort:

13:00 – 13.15: Involvering af landmænd i Salling/ Tommy Dalgaard (AU Agroøkologi)

13:15 – 13.35: Mulig økonomisk gevinst ved detaljerede N-retentionskort?/ Brian Jacobsen (KU IFRO)

13.35 – 13.45: Brug af N-retentionskort i målrettet regulering/ Irene Wiborg (SEGES)

13:45 – 14:15: Pitch 2 (3 min foredrag)

14.15 – 14:35: Pause

 

Diskussion af fremtidige N-retentionskort:

14:35 – 14:55: N-retentionskortlægning i et nationalt perspektiv/ Peter Kaarup (MST)

14:55 – 15:15: Nye N-retentionskort i den national kvælstofmodel/ Anker Lajer Højbjerg (GEUS)

15:15 – 15:25: Potentiale i anvendelse af N-retentionskort for landbruget, Leif Graversen (Fjordland Landboforening)

15:25 – 16.00: Perspektivering, diskussion og afslutning, Birgitte Hansen (GEUS)

16.00 – 17.00: Afsluttende forfriskning

Tid: Onsdag den 7. september kl. 9.30 - 17.00, 2022

Sted: Aarhus Universitet, Søauditorierne, Eduard Biermann Auditoriet – Auditorium 3, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C

Tilmelding: Senest d. 22. august 2022

Birgitte Hansen
Senior Researcher
Groundwater and Quaternary Geological Mapping