Møde om vandområdeplaner og dybdekortlægning af marker

Publiceret 20-01-2022

Alle landmænd er velkomne til mødet, hvor der er fokus på, hvordan landbruget bedst tilpasser sig nye indsatsmål for Skive Fjord og resultater fra et nyt forskningsprojekt i Skiveområdet.

Mapfield forskere mødes med en landmand
Mapfield forskere mødes med en landmand

Kom og hør, hvordan Landbrugspakken og de nye vandområdeplaner kan komme til at spille ind på landbrugsdriften i Skiveområdet. Irene Wiborg, fra SEGES Innovation vil redegøre for, hvordan vandområde-planerne vil påvirke produktionsvilkårene for planteproduktionen i oplandet til Skive Fjord, hvis de planlagte reduktioner i kvælstofudledningen skal nås. Forslagene til vandområdeplanerne (2021-2027) er i høring frem til 22. juni 2022.

I den anden del af mødet vil forskere præsentere resultater fra det store forskningsprojekt MapField, hvor jordbunden i to oplande ved Skive Fjord er undersøgt ned til 70 meters dybde. Dermed har man viden om vandgennemstrømningen, redoxforhold og omsætningen af kvælstof og kan forudsige, i hvilke marker risikoen for tab af næringsstoffer er størst. Flere landmænd i området har deltaget i projektet og planlægger at bruge resultaterne i markplaner og gødskningsanvendelsen fremover. På sigt kan kortlægningen måske bidrage til, at vi kan reducere de områder, hvorpå vi vil se restriktioner fremadrettet.

Tid og sted

Mødet holdes den 2. februar kl. 17-20 hos Fjordland, Resenvej 85 i Skive, og du vil møde specialister og forskere fra Aarhus Universitet, GEUS, Københavns Universitet og SEGES Innovation.

Deltagelse i mødet inkl. forplejning er gratis.

Tilmelding

Tilmelding til Britt Heftholm på [email protected] eller telefon 8740 5138 senest den 31 januar.

Denitza Voutchkova
Research Assistant
Groundwater and Quaternary Geological Mapping