Invitation til rOpen & MapField konference den 4. november

Publiceret 02-11-2020

På onsdag kl 9-16.00 kan du deltage i konferencen online og høre nyt om forskningsprojekterne rOpen & MapField, der udvikler miljøteknologier, der skal være med til at beskytte vandløb og fjorde samt grundvandet mod kvælstofforurening.

Følg konferencen på Zoom

Konferencen finder sted på onsdag d. 4. november 2020, kl 9.00-16.00 i Centralværkstedet i Aarhus og online.

Den fysiske tilmelding er lukket, men du har stadig mulighed for at deltage i konferencen online ved at følge linket herunder:

Link til konferencen via Zoom: https://aarhusuniversity.zoom.us/j/66160613442

Om rOpen og MapField

I forskningsprojekterne rOpen og MapField bliver der udviklet miljøteknologier, der skal være med til at beskytte vandløb og fjorde samt grundvandet mod kvæl­stof­forurening samtidig med at landbruget har gode produktionsvilkår.

I projekternes bliver undergrundens beskaffenhed kortlagt med få meters nøjagtighed. Herved opnås der præcis viden om vandets transportvej og kvælstoffets (N) omsæt­ning fra den enkelte mark. Resultatet er detaljerede N-retentionskort der fortæller hvor meget af N-udvaskningen der bliver omsat i undergrunden. Denne viden kan anvendes til målrettet regulering af landbrugets kvælstofanvendelse.

Dagens program 

Find programmet for konferencen rOPEN 2020 her (pdf)

Projekterne er støttet af Innovationsfonden. Konferencen markerer afslutningen på rOpen og er midtvejsmarkering for MapField.

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning
Jakob Molander
Systemudvikler
Data og IT