Stort fremmøde til informationsmøde om vandområdeplaner og dybdekortlægning af marker

Publiceret 09-02-2022

Den 2. februar 2022 blev der afholdt møde hos landboforeningen Fjordland om hvordan forskningsresultater fra MapField (mapfield.dk) kan bruges til mere målrettet regulering af kvælstofanvendelsen på markerne. Fremmødet var stort.

møde den 2. februar

På mødet blev der vist detaljerede N-retentionskort for grundvandet i et område på Salling med store krav til reduktion af udledning af kvælstof til Skive Fjord. Dette gav en god diskussion om muligheder for innovative løsninger til opfyldelse af målene i Vandplan III som lige nu er i høring. 

Birgitte Hansen
Seniorforsker
Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning